V

Náhradní plnění

úspora a odpočet pro firmy s více než 25 zaměstnanci

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni dle §81 zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb. (novelizace 367/2011 Sb.) a prováděcí vyhlášky 518/2004 (novelizace 390/2011 Sb.) zaměstnávat osoby se ZP ve výši povinného podílu, tj. ve výši 4 % z celkového počtu svých zaměstnanců.

Tuto povinnost zákon umožňuje splnit jedním z těchto způsobů anebo jejich vzájemnou kombinací:

  • zaměstnáváním občanů se ZP ve výši povinného podílu
  • náhradním plněním, tj. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se ZP nebo zadáváním výrobních programů těmto zaměstnavatelům
  • odvodem do státního rozpočtu

Bwindi Coffee s.r.o. zaměstnává více jak 50 % osob se zdravotním postižením a je tedy ze zákona oprávněna poskytovat náhradní plnění.

Výhody čerpání náhradního plnění

  • řešíte jednoduše zákonnou povinnost
  • dosáhnete daňové úspory
  • dáváte práci konkrétním lidem se zdravotním postižením
  • pomáháte zaměstnavatelům poskytovat handicapovaným dobré pracovní podmínky

Máte-li zájem o náhradní plnění, zkontaktujte nás na adrese coffee@bwindiorphans.org.